Camersoft Webcam Capture là phần mềm miễn phí nhưng rất mạnh mẽ và ghi webcam chuyên nghiệp, có thể ghi lại webcam thành file video AVI và bạn có thể phát lại chúng trên máy tính của bạn với Windows Media Player hoặc chơi video khác bất cứ khi nào bạn muốn.